Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 My Pink Obsession is een online winkel in roze artikelen zoals speelgoed, kleding, woonartikelen en schoonheidsproducten welke via www.mypinkobsession.com bezocht kan worden. My Pink Obsession beschikt niet over een fysieke winkel en bestellingen kunnen uitsluitend online geplaatst en per post ontvangen worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.mypinkobsession.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. My Pink Obsession is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Buiten de Europese Unie kunnen verder eventuele invoer - of douanerechten worden berekend als de bestelling in het land van bestemming aankomt. De douanekosten en invoerrechten zijn voor rekening van de klant!

4.2 Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

Tarieven verzendkosten:

A. Nederland:

B. Europa Zone 1:

Landen: België, Luxemburg, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Frankrijk (incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische eilanden), Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en Kanaaleilanden), Zweden:

C. Europa Zone 2 :

Landen: Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal (incl. Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië

D. Wereldwijd (excl. Europa):

4.3 My Pink Obsession kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Betaling is mogelijk via:

Artikel 6. Levering

6.1 My Pink Obsession streeft ernaar om bestellingen die vóór 14.00 uur besteld zijn op dezelfde werkdag, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is My Pink Obsession echter niet verplicht.

6.2 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 

6.3 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres.

Artikel 8. Retourneren van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden. 

Retourbeleid:
Al onze artikelen worden retour genomen, hiervoor geldt NIET GOED, GELD TERUG.

De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling van nieuwe artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te herroepen en het aankoopbedrag + verzendkosten gerestitueerd te krijgen mits aan de retourvoorwaarden is voldaan. Het recht op herroeping vervalt op het moment dat er niet volledig aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

1) Vooraf aanmelden van retouren 

U hebt het recht binnen 14 dagen na ontvangst van uw artikelen een melding van retour te doen, mits u aan onze retourvoorwaarden voldoet. U kunt het retour aan ons melden: 

Na melding van het retour dient u het artikel binnen 14 dagen op te sturen. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd.


2) 
Retourinstructies
Verpak het artikel goed en geef uw pakket bij het dichtstbijzijnde postagentschap af. Voor de kosten van de retourzending bent u als klant zelf verantwoordelijk en krijgt u derhalve niet vergoed. Het retourneren van artikelen door middel van 'RETOUR AFZENDER' is niet toegestaan en de kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

3) Voorwaarden retourzending

My Pink Obsession behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruik te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

4) Bevestiging retourontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht bij ontvangst en goedkeuring van uw retour. My Pink Obsession zal daarna zorgdragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na retourontvangst en goedkeuring. Restitutie is inclusief in rekening gebrachte verzendkosten. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

5.) Frankering: Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, worden ten alle tijden geweigerd.  

6.) Zoekraken: Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen 24 uur te melden. Ook als een artikel niet geleverd is conform uw bestelling of niet voldoet aan de omschrijving op onze website, dient u dit binnen 24 uur aan ons te melden. Dit kan door

Wij antwoorden dan binnen 24 uur om tot een oplossing te komen.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen, zie artikel 8.
Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering. Dit kan per e-mail: [email protected], vermeld svp uw ordernummer, per ticket via de website of per bericht binnen uw account.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en My Pink Obsession, dan wel tussen My Pink Obsession en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en My Pink Obsession, is My Pink Obsession niet aansprakelijk.

Artikel 12. Overmacht

My Pink Obsession heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat My Pink Obsession gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via: [email protected]

14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van My Pink Obsession - 2017

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen